De zuurstofsaturatiemeter is een apparaatje waarmee kan worden gemeten hoeveel procent van het hemoglobine verzadigd is met zuurstof. Meestal gebeurt dit in de vorm van een 'knijper' die op de vinger gezet wordt om door middel van 2 verschillende golflengten infrarood licht de absorptie bij passage door de vinger of oorlel te meten. De hartslag geeft een pulsatie in de absorptie, en die variatie is geheel aan de hoeveelheid bloed in het weefsel toe te schrijven. Uit de verhouding tussen de absorptie van geoxygeneerd hemoglobine (de ene infraroodgolflengte) en de totale hoeveelheid hemoglobine (de andere infraroodgolflengte) is de zuurstofsaturatie te berekenen. Hemoglobine waar zuurstof aan gebonden is (bij verzadiging 4 moleculen O2 per molecuul hemoglobine), heeft een andere kleur dan hemoglobine zonder zuurstof. Bij een gezond mens is meer dan 95% van de hemoglobine in het slagaderlijk bloed gebonden aan zuurstof. Vaak wordt een saturatiemeter gebruikt ter controle bij een operatie of in een ambulance.